info certificatie

Seacull Certificatie controller van overkoepelende certificatie organisaties
 
Een certificaat is een schriftelijke verklaring, doorgaans, maar niet altijd, bedoeld als bewijsstuk voor de kwaliteit van een bedrijf, mens, dienst of product. Niet ieder bewijsstuk kan als certificaat worden aangemerkt: voor een trouwboekje of een kwitantie bijvoorbeeld wordt het woord niet gebruikt. Doorgaans liggen er diverse criteria ten grondslag aan de afgifte van een certificaat, zoals normen, wettelijke eisen of brancheregels. Het afgeven van een certificaat wordt meestal vooraf gegaan door een controlehandeling zoals een inspectie, audit of andere vormen van verificatie. Op deze wijze kunnen zowel producten, processen, diensten, systemen of personen in aanmerking komen om een certificaat te verkrijgen
Certificatie
Certificatie via het wereldwijd bekende Seacull versterkt uw reputatie bij uw klanten en andere belanghebbende.
"De Business Assurance benadering van Seacull heeft ervoor gezorgd dat WEBIN BV de beveiliging van de toeleveringsketen verder kan blijven versterken om zo de belangen van het bedrijf veilig te stellen en het vertrouwen van onze klanten in het zaken doen met ons vergroten".
Wolfgang Laabs, Managing Director van WEBIN, Europe London, Maleisië  
In de beleving van Seacull is certificatie geen doel op zich, maar een middel. Een middel dat moet leiden tot betere bedrijfsprestaties. Het proces moet ondersteunend zijn aan de doelstellingen van uw organisatie. Om een audit zinvol te laten zijn, moet deze zich richten op die zaken die voor u en uw belanghebbenden het meest van belang zijn. Dit vraagt om specifieke afstemming van de audit op uw organisatie en de context waarin u werkt.
In de visie van Seacull gaat het in een audit derhalve niet om het dogmatisch spiegelen van uw systeem tegen de eisen van de betreffende norm. Seacull beseft dat enkel opsommingen van tekortkomingen niet wezenlijk bijdragen aan de werkelijke ontwikkeling van uw organisatie. Juist daarom heeft Seacull de business assurance aanpak uitgewerkt. Seacull past deze toe bij al haar audit werkzaamheden, in Nederland en wereldwijd. Maatwerk is bij Seacull de standaard aanpak van elk certificatie traject. Als eerste stap bepalen wij samen met uw management team de thema’s die voor uw organisatie en haar belanghebbenden van de grootste waarde zijn. Vervolgens bespreken we gezamenlijk de auditaanpak, en tot slot rapporteren wij de uitkomsten aan u op basis van de gekozen thema’s.
Seacull kan alle belangrijke nationale en internationale normen toetsen en is door de RvA erkend om in vrijwel alle sectoren certificatie uit te voeren.
Seacull auditors voeren wereldwijd de volgende inspectie services uit ten behoeve van opdarchtgevers en importeurs:

SEACULL EUROPE