Registreren ISO

HET NATIONAAL REGISTER VAN
ISO GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN
IN NEDERLAND!

In het register vindt u bedrijven en instellingen welke
ISO gecertificeerd zijn op basis van ISO managementsystemen.
U vindt de inhoud en status van de ISO certificaten en door
welke certificatie instelling men gecertificeerd is.

Raad voor Accreditatie (RvA) positief
De RvA is de door de overheid aangewezen instantie in Nederland, welke certificatie-instellingen beoordeelt, accrediteert (goedkeuren) en vervolgens voortdurend controleert op deskundigheid en kwaliteit van haar werkzaamheden.
De certificatie-instellingen verstrekken ISO certificaten..

De RvA juicht de genomen initiatieven en doelstelling van isoregister.nl toe om tot een nationaal compleet register van ISO gecertificeerde bedrijven te komen.

Registreren
Staat uw gecertificeerde bedrijf al in het ISO register?
Nog niet?
Meld u dan aan voor registratie

door een mail met uw NAW en certificaatgegevens te zenden
aan registreren@seacull.nl , waarna wij contact met u opnemen.

Lees verder: http://www.isoregister.nl/Het%20register/Hoe-kom-ik-in-het-ISO-register.html

Zaken doen met ISO gecertificeerde bedrijven?
Gecertificeerde bedrijven hebben bewezen hun organisatie en processen op orde te hebben en voortdurend met verbeteringen bezig te zijn.
U wilt bij voorkeur zaken doen met ISO gecertificeerde bedrijven en instellingen ?
Doorzoek dan het ISO Register op basis van verschillende zoekcriteria.

Informatie
Op deze site vindt u duidelijke informatie over ISO certificering en waar u terecht kunt voor advies, begeleiding en certificering.


SEACULL EUROPE