Uw voordeel

Meer dan 1,4 miljoen bedrijven wereldwijd zijn ISO 9001 en/of ISO 14001 gecertificeerd!
Dat is niet voor niets!

Steeds meer opdrachtgevers willen bij voorkeur zaken doen met ISO gecertificeerde leveranciers en/ of eisen certificering.

Regelmatig komt het voor dat niet-gecertificeerde bedrijven uitgesloten worden bij aanbestedingen of leverancier selecties.

ISO kwaliteitsnormen zijn ontwikkeld om u te helpen uw bedrijf goed te beheren, te leiden en de prestaties continu te evalueren en te optimaliseren. Wanneer een bedrijf ISO gecertificeerd is wil dat zeggen dat er voor 100% aan alle eisen welke een norm stelt voldaan is. Een onafhankelijke externe organisatie, de certificatie-instelling, heeft dit uit onderzoek (certificatie-audit) geconcludeerd en het ISO certificaat toegekend.

Algemene voordelen van ISO certificering

 • ISO certificering helpt om de processen die er toe doen te identificeren en te optimaliseren. Hierdoor krijgt het management een hulpmiddel ter beschikking om de organisatie te sturen.
 • Processen en structuren worden voor de gehele organisatie duidelijk, waaronder communicatiestructuren, taken en verantwoordelijkheden. Betrokkenheid van de medewerkers kan hierdoor vergroot worden, wat bevorderlijk kan zijn voor de werksfeer, werkdruk en ziekteverzuim.
 • Verhoging van efficiency, wat kan resulteren in kostenbesparingen.
 • Problemen kunnen tijdig gesignaleerd en geidentificeerd worden, waardoor actie ondernomen kan worden om fouten in de toekomst te voorkomen.
 • Klant en klanttevredenheid staat centraal; klanttevredenheid kan geoptimaliseerd worden.
 • ISO certificering levert een positief bedrijfsimago op, zowel nationaal als internationaal, wat resulteert in een voorsprong op de concurrentie.

ISO certificaat garantie voor succes?

Het beschikken van een ISO certificaat is uiteraard geen garantie voor succes. ISO certificering is een krachtig instrument, een hulpmiddel om een organisatie te optimaliseren en te verbeteren. Het is uiteraard aan de organisatie zelf om dit instrument te gebruiken en te benutten.

U kunt er wel vanuit gaan dat een organisatie die beschikt over een ISO certificaat voldoet aan de normeisen, zoals getoetst door haar Certificatie Instelling.

Wereldwijd zijn er meerdere nationale en internationale certificeerders actief. In Nederland alleen al zijn dit er tientallen.

Bij de keuze van een certificeerder zijn een aantal punten van belang om in de gaten te houden:

 1. Is de certificeerder aangesloten en geacrediteerd door de Raad voor Accreditatie (www.rva.nl)
  Binnen de Europese Unie is vastgesteld dat er per land maar 1 nationale accreditatie instelling mag zijn. Voor Nederland is dit de RvA. Let er bij de keuze van een certificeerder op dat het certificaat wat zij zullen uitgeven een door de RvA geaccrediteerd certificaat is.
 2. Wat zijn de ervaringen van verschillende bedrijven met de certificeerder? De meeste bedrijven die u belt zullen ongetwijfeld neutraal reageren, maar vraag na hoe zij de audits ervaren, hoe de communicatie verloopt met de certificeerder, etc.
 3. Vraag een selectie offertes aan bij verschillende certificeerders en beoordeel hun informatie en presentatie. Let ook goed op de condities van periodieke audits, hercertificering, herbeoordelingen, etc. Laat u niet verrassen!

Certificering is een kostbaar, maar ook intensief proces wat u aangaat voor de langere termijn (minimaal drie jaar).

Klik hier voor het overzicht van Certificatie Instellingen in Nederland.

SEACULL EUROPE