Home

Waarom Seacull Certificering?

Wat maakt Seacull Certificatie tot het overkoepelend certificering voor de sectoren bouwen, wonen, ISO en certificatie organisaties, zorg en lokale en internationale overheid?

Seacull:

 • Beschikt over specialistische kennis van deze sectoren
 • Biedt kwalitatief hoogwaardige certificaten specifiek voor uw sector
 • Richt alle activiteiten specifiek op deze sectoren
 • Speelt snel en actief in op nieuwe ontwikkelingen
 • Is betrouwbaar 
 • Denkt met u mee

Seacull is onafhankelijk en erkend door de Raad voor Accreditatie. 

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd over onze werkzaamheden of wilt u meer weten over Seacull-, proces- en productcertificaten? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Kwaliteitssysteemcertificatie:

Seacull certificatie, ook wel bekent als Controle en certificering van bedrijven, organisaties en overheid.
Met Seacull kwaliteitssysteemcertificatie verbetert u de structuur van de organisatie door het vastleggen van heldere taken en juridische bevoegdheden. Wij kunnen de NEN-EN-ISO normen, samen met u, specifiek toesnijden op uw organisatie.
Uw personeel wordt uiteraard betrokken bij de aanpak, zodat er een organisatiebreed systeem ontstaat. En u een erkend label krijgt met enkele punten beoordeling

Procescertificatie:

Productcertificatie richt zich bijvoorbeeld op het Inspectiecertificaat Seacull voor makelaars bedrijven, vastgoed en projectontwikkelaars nationaal en internationaal. Dit certificaat combineert de eisen van het Seacull keurlabel, het Handboek voor Gebruikers en regels.
Seacull  Certificering schept eenduidigheid in de wildgroei van de markt!

Stappenplan

Een certificatietraject kan er in het algemeen als volgt uitzien:

 1. Controle Auditor Seacull
 2. Vooroverleg
 3. Toezending stukken (reglementen, grondslagen certificatie, normen et cetera)
 4. Formele aanvraag voor het verkrijgen van een certificaat door Inspecteur (auditor)
 5. Toelatingsonderzoek door Auditor
 6. Eventuele aanpassingen doorvoeren
 7. Controle implementatie en uitvoering

Toekenning en uitreiking certificaat afmelden Seacull systeem netwerk

Samen Kwaliteit Waarborgen:

Seacull Certificatie ontwikkelt en verstrekt certificaten en labels voor alle sectoren en overheid. Seacull Certificering opereert nu en in de toekomst, Simpelweg omdat wij van mening zijn dat een optimale dienstverlening en deskundigheid om specialisatie en verdieping vragen. 

Voor certificering is Seacull erkend door de Europese Commissie. Voor nieuwe producten is de erkenning aangevraagd; per product is de status in relatie tot de Raad voor Accreditatie weergegeven. U kunt bij ons terecht voor zowel algemene certificaten als certificaten die specifiek zijn ontwikkeld in samenwerking met belanghebbende partijen, die wij overdragen aan erkende audit bedrijven.

Onze medewerkers komen uit de sectoren waarin we onze diensten verlenen. Zij kunnen u daardoor vakbekwaam en deskundig ondersteunen van beoordelingsrichtlijnen en de uitwerking van de certificatietrajecten. Al onze certificaten worden continu afgestemd

Seacull Certificering is bevoegd om kwaliteitscontroles uit te voeren aan ondermeer:

 • Woningcorporaties. 
 • Vastgoedbeheerders.
 • Particuliere verhuurders.
 • Gemeenten , overheid / ministerie / justitie. 
 • Architectenbureaus.
 • Ingenieursbureaus.
 • Overige (bouw)adviesbureaus, banken en bouwbedrijven. 
 • Zorginstellingen.
 • Internationale MKB, Makelaars, en overige organisaties die daar actief zijn.
 • Recreatie en vastgoed, horeca, Bankwezen, coöperaties.

SEACULL EUROPE

This is the main content area

Wat maakt Seacull Certificatie tot het overkoepelend certificering voor de sectoren bouwen, wonen, ISO en certificatie organisaties, zorg en lokale en internationale overheid?

Seacull:

 • Beschikt over specialistische kennis van deze sectoren
 • Biedt kwalitatief hoogwaardige certificaten specifiek voor uw sector
 • Richt alle activiteiten specifiek op deze sectoren
 • Speelt snel en actief in op nieuwe ontwikkelingen
 • Is betrouwbaar 
 • Denkt met u mee

Seacull is onafhankelijk en erkend door de Raad voor Accreditatie.