Seacull Collections

Seacull Collections
Seacull Collections. is een digitaal en online incassobureau dat zich kenmerkt door laagdrempeligheid, ervaring en kwaliteit. Seacull Collections stelt u in de gelegenheid om waar ter wereld u zich ook bevindt uw vorderingen op uw (handels)debiteuren snel en eenvoudig ter incasso aan ons aan te bieden. Hierdoor behoort het per post of per fax verzenden van uw debiteurgegevens definitief tot het verleden.
 
vorderingen
Na het invoeren van uw vordering(en) zal Seacull Collections uw debiteuren op effectieve wijze schriftelijk sommeren tot betaling over te gaan. Het gehele proces kunt u via onze website volgen zodat u altijd op de hoogte bent van de status van uw vordering. Omdat Seacull Collections een initiatief is van mensen die afkomstig zijn uit de advocatuur, creditmanagement en consultancy heeft u de zekerheid dat uw vordering bij ons in vertrouwde handen is.

TARIEVEN Seacull Collections
Bij Seacull Collections kunt u ervoor kiezen om steeds een losse opdracht te geven of om een abonnement af te sluiten. Een abonnement is aantrekkelijk omdat u dan geen dossierkosten en een lagere succesfee verschuldigd bent. Vanzelfsprekend zullen wij in alle gevallen uw kosten zoveel mogelijk trachten te verhalen op uw debiteur zodat u in de meeste gevallen de volledige hoofdsom ontvangt.
Losse opdrachten
25 euro exclusief BTW dossierkosten per opdracht en een succesfee van 10% exclusief BTW over de daadwerkelijk door ons of u ontvangen bedragen nadat het incassotraject is gestart. In de praktijk betekent dit dat u bij een volledig succesvolle incasso de gehele hoofdsom ontvangt.
Abonnementen
Geen dossierkosten en een succesfee van 7% exclusief BTW over de daadwerkelijk door ons of u ontvangen bedragen nadat het incassotraject is gestart. In de praktijk betekent dit dat u bij een volledig succesvolle incasso meer dan de gehele hoofdsom ontvangt!
TARIEVEN ADVOCAAT
Seacull Collections heeft voor haar cliënten met een aantal in gespecialiseerde incasso-advocaten gunstige tariefafspraken gemaakt. De tarieven bestaan uit een deel honorarium en een deel vaste kosten voor het griffierecht (de hoogte hiervan wordt periodiek aangepast en kunt u vinden op www.rechtspraak.nl), deurwaarderskosten en kosten voor uittreksels GBA en/of Kamer van Koophandel. Het honorarium met de kosten worden u vooraf in rekening gebracht zodat u altijd weet waar u aan toe bent en voor een vaste prijs kunt procederen. Uiteraard wordt ook hier getracht uw kosten zoveel mogelijk te verhalen op de debiteur. De werkzaamheden strekken zich uit tot het verkrijgen van een rechterlijk vonnis en het sommeren van uw debiteur om aan het vonnis te voldoen. Indien nodig kan het faillissement van uw debiteur worden aangevraagd (dikwijls wordt dan alsnog betaald!).
Onbetwiste procedures bij de kantonrechter
350 euro exclusief BTW te vermeerderen met kosten derden (deurwaarder, griffierecht, etc.). Als in enig stadium van de procedure blijkt dat de zaak toch betwist is (en er dus meer handelingen verricht moeten worden) dan zal u een aanvullende declaratie verstrekt worden van 1.000 euro exclusief BTW. Door de rechter toegewezen en door de debiteur betaalde proceskosten zijn voor u.
Betwiste procedures bij de kantonrechter en alle procedures bij de rechtbank
1.350 euro exclusief BTW te vermeerderen met kosten derden (deurwaarder, griffierecht, uittreksels, afdeling procesondersteuning, reiskosten etc.). Voor dit bedrag wordt de gehele procedure gevoerd en is uw advocaat aanwezig bij de terechtzitting. Door de rechter toegewezen en door de debiteur betaalde proceskosten zijn voor u.
Aanvragen faillissement
1.350 euro exclusief BTW te vermeerderen met kosten derden (deurwaarder, griffierecht, uittreksels, afdeling procesondersteuning, reiskosten, etc.). Voor dit bedrag wordt de gehele procedure gevoerd en is uw advocaat aanwezig bij de mondelinge behandeling van het faillissementsverzoek.

SEACULL EUROPE